වසර දෙදහස් පන්සියයකටත් එහා ගිය ප්‍රෞඪ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියනු ලබන ලාංකිකයන්ගේ විද්‍යාත්මක ඥනය ලොවටම හෙළිකරන නෂ්ටාවශේෂයන් තවමත් ශේෂව පැවතීම අප ලද භාග්‍යයකි. එසේම මෙම නෂ්ටාවශේෂයන් තුළින් ලාංකිකයන්ගේ අනන්‍යතාවද ප්‍රකට කරවන බව අමතක කළ නොහැකිය.

ගල්ලෙන වත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය


දඹුල්ල පන්නම්පිටිය – ගල්ලෙන වත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය

දඹුල්ල පන්නම්පිටිය පහලවැව පාර ගල්ලෙනවත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනයේ දැනට පිණ්ඩපාත ශාලාවක්, භාවනා ශාලාවක්, දන් ශාලාවක්, බෝධි ඝරය සහ චෛත්‍යය කුටි ද ඉදිකිරීමට පටන් ගෙන ඇත.

පළාතේ ආගමික ස්ථාන කීපයකම මධ්‍යස්ථානයද මෙම ආරණ්‍යයයි. බොහෝ පිරිසක් දන් දීමටත් ගිහි නේවාසිකයන් භාවනාවටත් මේ ස්ථානයට නිරන්තරයෙන් පැමිණේ. ඓතිහාසික ගල්ලෙන් රැසකින් සමන්විත මෙම සෙනසුන මගින් විශාල ශාසනික සේවයක් ඉටුවන බව එහි ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති පන්නම්පිටියේ ජිනරතන හිමියෝ පවසති.
දැනට ඉදිවෙමින් පවතින චෛත්‍යරාජයාණන් වහන්සේ ඡායාරූපයේ දැක්වේ.